Wat als de taalontwikkeling niet vanzelf gaat?

Vermoedelijk heeft zo’n 5 procent van de kinderen TOS. Toch wordt het niet altijd herkend, terwijl...

Taalontwikkeling lijkt bij de meeste kinderen vanzelf te gaan. Door klanken te produceren en te brabbelen leert je baby al jong om te communiceren met de omgeving. Kinderen gaan vervolgens woordjes zeggen, woordjes worden zinnen en de woordenschat wordt snel uitgebreid. Toch gaat dit niet bij alle kinderen zo. Bij kinderen bij wie dit zelfs zeer complex verloopt, kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wat houdt dit in en hoe kun je het herkennen?

Aanleg

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. TOS is een aanlegstoornis waar het kind in meer of mindere mate last van blijft houden.
 

Wat zijn de kenmerken van TOS?

- De taalontwikkeling van je kind verloopt heel langzaam

- Je kunt je kind slecht verstaan

- Je kind heeft moeite met het begrijpen van taal

- Je kind heeft moeite met het spreken in goede zinnen

- Je kind kent weinig woorden en heeft woordvindproblemen

- Je kind lijkt erg stil of snel boos

Om TOS vast te stellen is uitgebreid onderzoek nodig.

 

Wat kun jij doen?

Vermoedelijk heeft zo’n 5 procent van de kinderen TOS. Toch wordt het niet altijd herkend, terwijl het juist zo belangrijk is om kinderen met TOS zo snel mogelijk te helpen en de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren. Dit kun je als ouder doen als je kind TOS blijkt te hebben:

- geef je kind (extra) tijd om te verwerken en te reageren

- blijf met en tegen je kind praten, ook als hij of zij maar weinig terugzegt

- geef één opdracht tegelijk

- volg je kind tijdens het spelen

- praat rustig en gebruik geen moeilijke woorden

- lees veel voor en moedig je kind aan om te reageren

- verbeter je kind niet, maar herhaal wat hij of zij heeft gezegd op de juiste manier. 

Maak je je zorgen over de taalontwikkeling van je kind? Neem dan contact op met je huisarts of de jeugdarts. Ook een logopedist kan je door observatie of onderzoek adviseren over de spraaktaalontwikkeling van je kind. Voor meer informatie kun je de TOS-check app voor iOS of Android downloaden.

Meer weten? Kijk op tosinbeeld.nl (http://www.tosinbeeld.nl), auris.nl (http://www.auris.nl) en/of smartonderwijs.nl (http://www.smartonderwijs.nl).

 

 

 

April - TOS April - TOS