Engels leren als je jong bent

Jonge kinderen leren spelenderwijs en dat geldt ook voor het leren van een taal. Door middel van liedjes en...

Overal om je heen zie en hoor je steeds meer Engels. Zo worden er steeds meer Engelse woorden aan het Nederlands toegevoegd en is Engels steeds vaker de voertaal bij studies en in bedrijven. Je kunt dus niet meer om het Engels heen en het is dan ook belangrijk dat je ook deze taal beheerst. Daarom wordt Engels in de kinderopvang en het onderwijs steeds vaker bewust aangeboden, vaak al vanaf de peuter- of kleuterleeftijd. Is dat verstandig?

Taalgevoelig

Jonge kinderen hebben een taalgevoelige periode die ongeveer tot hun zevende jaar duurt. In die periode leert een kind het snelst een tweede of derde taal. Als kinderen hun moedertaal goed beheersen, kunnen zij prima een andere taal leren. Bovendien zijn er onderzoeken die aantonen dat meertaligheid op jonge leeftijd juist beter is voor de taalontwikkeling, omdat er meer verbanden gelegd kunnen worden in het brein.

Actief

Om Engels goed te leren, is het van belang dat je kind deze taal ook actief zelf gebruikt en in herkenbare situaties toepast. Als de doeltaal ook de voertaal is, leren kinderen veel meer dan alleen losse woordjes en kan elk kind ongeacht de moedertaal Engels leren. Belangrijk is wel om elke dag minimaal tien minuten met Engels bezig te zijn. Besteed je wekelijks maar een half uurtje aan Engels, dan heeft dat op de lange termijn niet veel effect op de woordenschat van de kinderen en kunnen ze er net zo goed pas later in hun onderwijsloopbaan mee beginnen.

Spelenderwijs

Jonge kinderen leren spelenderwijs en dat geldt ook voor het leren van een taal. Door middel van liedjes en spelletjes, prentenboeken of filmpjes leren kinderen Engels zonder dat ze het echt doorhebben. Het gaat op dezelfde speelse manier als dat ze hun Nederlandse woordenschat uitbreiden. Nog een voordeel: kinderen hebben geen last van schaamtegevoelens als ze een taal gaan spreken. De meeste kinderen zijn heel onbevangen.

Samen ontdekken

Als kinderen een nieuwe taal leren, is er overigens altijd sprake van ‘de stille periode’. Ze zijn heel actief bezig met het verwerven van de taal, ze leren door te luisteren en op een gegeven moment beginnen ze dan zelf met spreken. Het verschilt per kind hoelang deze periode duurt. Omdat het leren spelenderwijs gaat, voelt het voor de meeste kinderen niet alsof ze een extra prestatie moeten leveren, zeker als iedereen, ook de pedagogisch medewerker of leerkracht, fouten mag maken. Wat we niet weten, zoeken we op, wat we niet kunnen, gaan we samen ontdekken en proberen.

Enjoy and have fun!

 

Februari - Fun and Learning Februari - Fun and Learning