Dyslexie en dan?

Eén van de belangrijkste dingen die je kunt doen, is voorlezen. Dat is niet alleen heel erg leuk voor je kind...

In Nederland heeft ongeveer tien procent van de kinderen in het basisonderwijs moeite met lezen en ongeveer vier procent heeft dyslexie. Wat is dyslexie en, als jouw kind dyslectisch is, wat kun je thuis doen om hem of haar te ondersteunen?

Wat is dyslexie?

Volgens de Stichting Dyslexie Nederland is dyslexie ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau’. Dyslexie is aangeboren en heeft niets te maken met luiheid of een gebrek aan intelligentie. Ook is het geen modeziekte. Dat dyslexie vaker wordt vastgesteld dan vroeger komt omdat dat de huidige kennis en onderzoeksmiddelen het gemakkelijker maken om dyslexie te signaleren. Dyslexie kan ervoor zorgen dat een kind ernstig belemmerd wordt in zijn of haar leerprestaties onder zijn of haar niveau presteert. Wordt dyslexie vroegtijdig vastgesteld, dan kan je kind met de juiste hulp een aanvaardbaar niveau van lezen, schrijven en spelling bereiken.

Wat gebeurt er in het onderwijs?

Voor een kind met dyslexie kunnen er allerlei aanpassingen gedaan worden in het onderwijs. Van vergrotingen van het lesmateriaal en het voorlezen van toetsen tot het hebben van meer tijd voor toetsen en het niet meerekenen van spellingsfouten. Vaak krijgt je kind ook extra ondersteuning op het gebied van lezen en spelling, binnen en buiten de groep.

Wat kun je doen als ouder?

Eén van de belangrijkste dingen die je kunt doen, is voorlezen. Dat is niet alleen heel erg leuk voor je kind en jou, het is ook belangrijk om het leesplezier bij je kind te stimuleren. Daarmee kun je al starten zodra je baby is geboren. Daarnaast is, zodra je kind dit kan, samen lezen ook belangrijk. Een leuk boek uitkiezen dat past bij de belevingswereld van je kind werkt beter dan aansluiten bij zijn of haar niveau. In de bibliotheek zijn ook ‘Makkelijk lezen’ boeken beschikbaar. In deze boeken is het tekstniveau aangepast naar een makkelijker niveau, maar zijn de thema’s wel passend bij de leeftijd. Als je samen leest, kun je het beste eerst zelf het stukje tekst voorlezen, daarna lezen jullie het samen hardop voor en tot slot leest je kind het aan jou voor.

Bewegen!

Naast het oefenen van lezen en spelling is het ook belangrijk om motorische spelletjes te doen, zoals touwtjespringen. Lezen leren heeft te maken met de samenwerking tussen de verschillende hersenhelften. Door lekker veel te bewegen worden goede en snelle verbindingen tussen deze hersengebieden geactiveerd en de zenuwcellen gestimuleerd. Ook met lekker bewegen kan je kind niet jong genoeg beginnen.

Samen

Eveneens belangrijk voor een goede doorgaande ontwikkeling van je kind: een prettige samenwerking en communicatie tussen jou en zijn of haar pedagogisch medewerkers en leerkrachten!

 

Dyslexie Dyslexie