Cyberpesten    

Wanneer je kind op het internet, sociale media en/of forums komt, ontmoet hij of zij daar...

Wanneer je kind op het internet, sociale media en/of forums komt, ontmoet hij of zij daar allerlei anderen. Dat zijn vaak bekenden, maar dat hoeft niet. Meestal zijn die contacten leuk en voegen ze iets positiefs toe aan de onderlinge relaties, maar het kan ook misgaan en uitlopen op hele vervelende ervaringen met soms grote gevolgen.

Plagen of pesten?

Er is sprake van pesten als iemand structureel door anderen zo behandeld wordt dat dit kan leiden tot psychische en/of lichamelijke schade. Bij plagen is er sprake van gelijkwaardigheid, bij pesten gaat het vaak om meerderen tegen een, waarbij de gepeste zich niet (doeltreffend) kan verweren. Vindt dit pesten online plaats, dan heet dit cyberpesten of digipesten. Dit overkomt ongeveer 1 op de 10 jongeren.

Voorbeelden van cyberpesten zijn gemene berichten die pesters plaatsen op sociale media of berichten die ze plaatsen alsof ze iemand anders zijn. Het kan gaan om tekst, maar ook om foto’s en/of filmpjes. Cyberpesten komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Jongens zijn wat directer als het gaat om hun mening over de ander, waar meisjes elkaar indirecter het leven zuur kunnen maken. Als ouder doe je er verstandig aan zo nu en dan mee te kijken op de telefoon, de tablet of de computer van je kind.

Wat kun je doen?

Het is belangrijk dat kinderen - zowel thuis als in het basisonderwijs - leren hoe je je hoort te gedragen wanneer je online bent. In de Week van de Mediawijsheid is hier nog eens extra aandacht voor. Wat je kind als grapje bedoelt, kan een ander misschien wel pijn doen. Alles wat getypt staat, komt vaak harder over dan het bedoeld is.

Als je kind last heeft van cyberpesten kun je als ouder het volgende doen:

- leg vast wat er gebeurt, maak screenshots (schermafdrukken) en sla deze op. Vraag als dat kan na wat de bedoeling van het betreffende bericht was

- leer je kind erover te praten met jou, zijn of haar vrienden of de leerkracht

- rapporteer het kwetsende bericht of profiel via de rapporteerfunctie. In de app of op de site kun je op deze aparte knop klikken of tikken. In sommige apps wordt zelfs actief gevraagd of je een bericht, gebruiker of groep oké vindt

- als je kind bedreigd wordt, is het ook mogelijk daarvan aangifte te doen bij de politie.

 

Meer weten?

www.mediawijsheid.nl/onlinepesten (https://www.mediawijsheid.nl/onlinepesten/)

www.pestweb.nl/online-pesten (https://www.pestweb.nl/online-pesten/)

 

Cyberpesten Cyberpesten